W Bielsku - Białej od 2001 roku odbywa się coroczny Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych pod nazwą “Operacja Południe”. Jest to największa w Polsce impreza o charakterze historyczno - kolekcjonerskim. Prezentacja historycznych pojazdów wojskowych, sprzętu wojskowego oraz wielu grup rekonstrukcyjnych to świetna lekcja historii dla każdego pokolenia.

In Bielsko - Biala in Poland since 2001 to the annual International Meeting of Military Vehicles under the name "Operation South”. It is the largest event in Poland of an historical - collectors. Presentation of historic military vehicles, military equipment and reconstruction of many groups is a great history lesson for every generation.
http://www.obiektywnieslaskie.pl/fotoreportaz/829/operacja-poludnie

W Bielsku - Białej od 2001 roku odbywa się coroczny Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych pod nazwą “Operacja Południe”. Jest to największa w Polsce impreza o charakterze historyczno - kolekcjonerskim. Prezentacja historycznych pojazdów wojskowych, sprzętu wojskowego oraz wielu grup rekonstrukcyjnych to świetna lekcja historii dla każdego pokolenia.

In Bielsko - Biala in Poland since 2001 to the annual International Meeting of Military Vehicles under the name "Operation South”. It is the largest event in Poland of an historical - collectors. Presentation of historic military vehicles, military equipment and reconstruction of many groups is a great history lesson for every generation.

http://www.obiektywnieslaskie.pl/fotoreportaz/829/operacja-poludnie

08/07/13 at 1:08pm